ბინარული ოფციონების ბროკერი EZTrader.com მუშაობს 2008 წლიდან. ის არის ერთ-ერთი პირველი ბროკერი, რომელმაც შესთავაზა ამგვარ ფინანსურ ინსტრუმენტი და გააფართოვა ტრეიდერის შესაძლებლობები.

ბევრი სხვა ბროკერისგან განსხვავებით EZTrader-მა შექმნა საკუთარი სავაჭრო პლატფორმა და მუდმივად ახვეწებს მას. აღნიშნული პლატფორმა იძლევა ბევრი შესაძლებლობა ტრეიდერს ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის სფეროში.

საიტი EZTrader.com ეკუთვნის კვიპროსის კომპანიას WGM Services Limited. ამ კომპანიის ერთ-ერთი უპირატესობა არის ის, რიმ მისი საქმიანობა არეგულირებს არა მხოლოდ CySEC (კვიპროსის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია), არამედ ევროკავშირის MiFID დირექტივა, რაც იმის დამადასტურებელია, რომ EZTrader საიმედო კომპანია კარგი რეპუტაციით. მისი ნდობა შეიძლება, კლიენტის ინვესტიციებს არაფერი ემუქრება და თანხის გამოტანა სიძნელეს არ წარმოადგენს.

მინიმალური დეპოზიტიeztrader georgia

EZTrader-ის კიდევ ერთი დადებითი მომენტი არის ის, რომ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის დაწყება მცირე ინვესტიციებით შესაძლებელია. მინიმალური დეპოზიტი შეადგენს 100 დოლარს, ევროს აბ გირვანქას.

დემო ანგარიში

EZTrader-ს არ აქვს გათვალისწინებული დემო ანგარიში, თუმცა ეს მინუსი გარკვეულწილად კომპენსირდება მინიმალური დეპოზიტით, ვაჭრობის ოპტიმალური პირობებით და თანხის შეუფერხებელი გამოტანის გარანტიით.

გარიგების მოგება და ფასი

ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისას ერთი გარიგების შემოსავლიანობა შესაძლოა იყოს 95 %, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი.

EZTrader პლატფორმაზე მინიმალური ინვესტიციის ოდენობა შეადგენს $10, მაქსიმალური – $3000. აქ აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე ოფციონით ვაჭრობის შემთხვევაში ერთი ინვესტიციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს $2700. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრეიდერის მიერ დადებული გარიგებების ჯამური ფასი არ უნდა აღემატებოდეს $30000.

ოფციონების სახეებიgeorgia eztrader

EZTrader-ის სავაჭრო პლატფორმის მეშვეობით ტრეიდერს აქვს შესაძლებლობა დადოს გარიგება კლასიკურ ბინარულ ოფციონებზე, ოფციონებზე «60 წამი» (ოფციონის ვადა შესაძლოა იყოს 60, 90 ან 120 წამი) და გრძელვადიან ოფციონებზე ( ვადა – დღე, კვირა, თვე). ასევე საინტერესო ფუნქცია Sell Option-ის დახმარებით ტრეიდერს შეუძლია გაყიდოს ოფციონი გარიგების დახურვის მომენტამდე. ეს ფუნქცია გამოიყენება სიტუაციაში, როდესაც ფასის დინამიკა არ ემთხვევა ტრეიდერის პროგნოზს. მაგრამ არასწორი პროგნოზის შემთხვევაშიც ტრეიდერი მიიღებს გარკვეულ კომპენსაციას.

LEAVE A REPLY